Fijital Pazarlama Nedir?

fijital

Dijital devrimin yarattığı etkiye artık alışmaya başlamışken yeni bir trend aldı başını gidiyor buda dijital iş modellerinin fiziksel iş modelleri ile birleştirilerek deneyimlendiği model olarak karşımıza çıkıyor buna da dijital ile fizikselin karması anlamına gelen fijital (Phygital) deniyor.

Fijital pazarlama ise, Fiziksel + Dijital konsept marka ve işletmelerin kendi pazarlama ve satış stratejileri kullanıyor olmasıdır. Bazı kaynaklarda entegre pazarlama iletişimi kavramı olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Sektör olarak Perakende, Restoranlar, Bayilikler, Oteller ve diğerleri gibi fiziksel bir yerde müşteriyle etkileşime giren ve dijital tecrübe ile fiziksel deneyiminizi geliştirmeye çalışan herhangi bir şirket bu stratejinin ana bileşenidir.

Mobil teknoloji, IBeacons ve diğer konum farkındaki cihazlar, fiziksel olarak işyerindeyken müşterileri bilgilendirmek, eğitmek veya müdahale etmek için kullanılmaktadır. (Zack Olson, What is Phygital Marketing?  https://www.quora.com/What-is-Phygital-Marketing Erişim Tarihi 24.12.2016) Bu uygulama fijitale verilebilecek örneklerden bir tanesidir.

Fijital kullanım alanı olarak finans ve bankacılık, perakende, restoran bayilikler, oteller gibi alanlarla birlikte oyun sektöründe de büyük bir sıçrama yapacaktır. Örnek olarak son zamanların popüler oyunu PokemonGO başarılı bir fijital uygulamasıdır. Google Glasses’da başarılı olamayan bir fijital uygulamadır.

Türkiye’de bu kavramı benimseyen ilk PR ajansı Lobby’dir. Lobby Phygital çatısı altında bu faaliyeti yürütmektedir. Fiziksel deneyimlerin dijital deneyimlerle desteklendiği iş modellerinin gelecekte ülkemizde ve dünyada daha fazla önem kazanacağı söylenebilir.

Reklamlar

Politik Pazarlama

politik-pazarlama

Pazarlama kavramında gelişen değişimlerle ilk başlarda mal ve hizmetlerin pazarlanmasını içerirken 1990’lı yıllardan sonra artık insanlarında pazarlama içinde değerlendirilebileceği ortaya çıkmıştır. Siyasetçilerde pazarlama kavramını iktidara gelebilmek için kullanmaya başlamışlardır. Siyasi Partiler kampanyalarında oyları alabilmek için pazarlama tekniklerini n etkilerini görmeye başladıklarında pazarlamaya yeni bir kavramın dâhil edilmesine vesile olmuşlardır. Siyasi partilerin seçmen oylarını alabilmek için yürüttükleri faaliyetlerde pazarlama tekniklerini kullanmalarına politik pazarlama denir.

Politik pazarlama siyasi adayın potansiyel seçmenlerine uygunluğunu sağlamak, adayı en yüksek sayıdaki seçmen kitlesinin ve bu kitledeki her bir seçmenin tanımasını sağlamak, rakiplerle ve muhalefetle farkını yaratmak ve minimum araçla, bir kampanyayı kazanmak için gerekli olan oy sayısını elde etmek amacıyla kullanılan tekniklerin tümüdür (Bongrad, 1991, ss.17).

Philip Kotler politik pazarlama kavramını şu şekilde tanımlamaktadır: “Adayların kendilerini seçmen pazarına koyarak, seçmen satın alımını yani oy potansiyelini maksimize etmek için, modern pazarlama tekniklerinden özellikle pazarlama araştırmalarının ve ticari reklamcılığın kullanıldığı pazarlama faaliyetleridir” .

Pazarlama karması Politik Pazarlamada şu şekilde karşılaştırılabilir.

Ürün: Lider, siyasi parti, parti programı, parti adayları ve lideri, partinin yapısı ve ideolojisi söylenebilir.

Fiyat: Partiye üye olmak için ödenen aidatlar ve bağışlar olabileceği gibi, adaya veya partiye oy vermek ve parti politikalarını desteklemek olarak sıralanabilir.

Dağıtım: Siyasi ürünün yani parti liderinin, adaylarının, politikalarının ve propagandalarının hedef seçmen kitlesine doğru zaman, doğru yer ve doğru şekilde ulaştırılmasıdır.

Tutundurma: Siyasi partinin, bir adayın ya da liderin kendine ya da ürettiği politika ve hizmetlere ilişkin bilgileri kitlelere, hedef seçmenlere ya da bireylere istenilen biçimde ulaştıran ve birçok bileşenden oluşan bir iletişim sürecidir.

Politik pazarlamada siyasi örgüt bir işletme olarak varsayılmalıdır. İşletmenin amacı büyümek ve karlılığını arttırmakken, siyasi örgütün amacı seçimleri kazanmak ve kalıcı olmaktır. Bu açıdan bakıldığında bir siyasi örgüt kalıcı başarı sağlamak istiyorsa sadece seçimden önce değil seçim sonrası dönemlerde de pazarlama faaliyetlerini sürdürerek başarılı olmalıdır.

Yeni Nesil Pazarlama Dersi Çalışması Markalar Fısıldıyor

mf-logo

Klasik pazarlama kitabındaki 13 bölümün dijital ortamda vakalarla anlatıldığı vaka kütüphanesi olarak hizmet veren www.markalarfisildiyor.com pazarlama alanında araştırma yapan araştırmacılara, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, pazarlama profesyonellerine, pazarlama ile yeni tanışanlara yol gösterecek dijital bir kütüphane olarak karşımıza çıkmaktadır.

İpragaz, Arzum, CarrefourSA, Ford Trucks, Orkid, McDonald’s, Mey İçki’nin yöneticileri ile yapılan kısa 10’ar dakikalık videolar pazarlamayı daha iyi anlamamıza ve görselleştirmemize kolaylık sağlamaktadır. Eğitimcilerin derslerini zevkli hale getirmek için derslerinde ve sınavlarında kullanması öğrencilerin olayları doğrudan sektörel gözden görmelerine  imkan tanıyacak bir çalışmadır.

Markalar fısıldıyor fikrinin ortaya çıkışı,sitenin tanıtım metinleri ile şu şekildedir. El İzi‘nin projesi olarak Ağustos 2014’te hayata geçiyor.Türkiye’deki marka sahiplerinin gerçekleştirdiklerini, örnek vaka mantığıyla dijitalleştirerek, iş ve akademik çevrelerde bilinen, aranan bir dijital vaka kütüphanesi yaratmaktı. Bu kütüphanenin oluşmaya başladığı görülmektedir.

Markalar fısıldıyor’un amacı üretilmiş olan her bir vakanın, pazarlama kitabının ana başlıklarından birini oluşturmasıdır. Markalar fısıldıyor serisinde üst düzey yöneticiler ve profesyoneller pazarlamayı kendi örnekleri üzerinden öğrencilere anlatıyorlar. Videoları izleyenler pazarlamayı, markaların gerçek hayatta gerçekleştirdikleri örnekler yardımıyla öğrenme şansını elde etmiş olacaklar.

Markalar fısıldıyor her geçen gün vakalarını arttırarak, dijital vaka kütüphanesini zenginleştireceğini ve farklı kitaplarla daha geniş bir kitleye yayılmasını sağlamayı hedeflemektedir. Sadece pazarlama ile sınırlı kalmayıp gelecekte Markalama, Şatış gibi konularda da çalışmalar yapacağı anlaşılmaktadır.

Markalar Fısıldıyor Ekibi Şu Şekildedir;

  1. PwC’den Murat Çolakoğlu, Cömert Kun, Duygu Merzifonluoğlu, Aslıhan Dellaloğlu, Serkan Yetkinyılmaz, Pomus Ajans
  2. NMC’den Nuri Çolakoğlu, ElaPro Ajans
  3. El İzi’nden Prof. Dr. Nükhet Vardar ‘dan oluşmaktadır.

Bu projenin geliştirilmesi ve vaka sayısının artırılması pazarlama camiasına büyük katkılar sağlayacaktır. Sadece pazarlama kitabı ile kalmayıp yeni pazarlama trenlerini de bünyesine katması bizleri mutlu edecektir. Özellikle Türkçe kaynağın az olduğu hatta hiç yok denecek türde olduğu içerik pazarlama, nöro pazarlama, sosyal medya pazarlama gibi konulara değinilmesinin güzel olacağını değerlendirmekteyim. Bu projeyi yapan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.

4.5G izinli pazarlama

4-5g-ayarlari-nasil-yapilir

İzinli pazarlama kavramını hayatımıza sokan Permission Marketing kitabının yazarı Seth Godin’dir. 4.5g hızlı mobil internete sayılı günler kala telefon operatörleri kullanıcılara 4.5g ye geçip geçmeyeceklerine dair onay mesajı atmakta ve geçmek isteyenlerden oluşan bir izinli veritabanı oluşturmaktadır. 4.5g hızlı mobil internet bize

  • Video görüşmelerinin aksaksız ve hızlı olmasını sağlayacak.
  • Alışveriş sitelerinde değişimlere gidilecek ve daha kolaylaşacak.
  • Facebook skype twitter gibi sosyal ağlar gelişecek
  • Bulut teknoloji artacak ve daha büyük boyutlara gelecek
  • Eğlence sektörü video indirme, oyun oynama gibi gelişecek

Daha birçok yeniliği beraberinde getirecektir.

Katma değeri yüksek mobil uygulama sektörüne ağırlık verilmesi ülkemiz içinde ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu yapılırken öncelikle eğiticiler eğitilmeli sonrasında nesil eğitilmelidir. İlkokullarda kodlama dersi bu kapsamda değerlendirilmelidir.

Kadınlara Pazarlama 

24411-hd-women-shopping
Mağazalar ürünleri kadın müşterilerin ilgisini çekecek şekilde tasarlamakta ve vitrinlerde kadınların beğendiği ürünleri sergilemektedirler. Kadın müşteriler ürünleri denemek için mağazalara yalnız, bayan arkadaşları, erkek arkadaşıyla veya eşleri ile girmektedirler. Kadınlar bütün ürünleri denemek gibi bir tüketici davranışına sahip olduklarından yanındakiler, mağazacıların unuttukları bir husustan rahatsız olmaktadırlar. Bayanlar düşünülürken erkek yada bayan arkadaşlar unutulmakta ayakta dikilmekten sıkılan arkadaşlar mağazaları terk etmekte alma davranışından vazgeçilmektedir. Konsept kurulurken mağazada erkeklerde düşünülmeli ve bu şekilde oluşturulmalıdır.

 

Sosyal Medya Pazarlama

pazarlamada-sosyal-medyanin-onemi

Sosyal medya hayatımızda birçok şeyi değiştirdi pazarlamada bundan payını aldı ve bu değişime ayak uydurdu. 2007 de facebook un patlaması ve sonrasında twitter ve hızla yayılan bir çok sosyal medya kanalı pazarlamaya büyük bir alan açmıştır. Sosyal medya ağlarında binlerce kişinin bulunması ve devamlı etkileşim içinde bulunulması pazarlamacıların aktif bir mecraa olarak bu alanı kullanmaları gereklilik olmuştur. Pazarlama iletişimi mesajlarına müşteriler bu mecralarda maruz kalmakta ve bu iyi bir şekilde yürütülmeli ve viral hale gelmeli ağızdan ağıza pazarlama kullanılmalıdır ve fayda sağlanarak içerik üretmek ve müşterilere sunmak büyük önem taşımaktadır. Reklam bütçesi olmadan sosyal medyada kendimizi duyurmak biraz zor olmaktadır. Ama kaliteli içerik üretmek reklam bütçesine gerek kalmayabilir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

crm1

“Müşteri ilişkileri yönetimi programları işletmeler için model oluşturmaktadır. İşletmelerin mevcut müşterilerini korumaları, gelecekte müşteri sadakati oluşturmaları açısından müşteri beğenilerine uygun şekilde hareket edebilecekleri yazılımlar ile müşteri bilgilerini kayıt altında tutarak işletme davranışlarını geliştirmeye müşteri ilişkileri yönetimi denilir. Satış programı, Pazarlama programı, Müşteri servisleri programı ve teknik destek programı kısımları müşteri ilişkilerinin temel yapısını oluşturur.Bknz. ”

Müşteri ilişkileri yönetimi (MİY) yada Customer Relationship Management (CRM) günümüzün trend konularından biridir. Pazarlamada yaşanan gelişmeler işletmelerin ürünlerini sattıkları müşterileri ellerinde tutmak ve yeni müşteriler kazanmayı önemli hale getirmiştir. Ürünleri satıştan itibaren kullanıcıların memnuniyetleri veya şikayetleri ve bunlara anında yapılan geri bildirimler müşteriler için çok önemli bir husus olarak görülmektedir. e-ticaret alanında yaşanan gelişmelerde CRM in önemini daha da artırmıştır. bir kullanıcının ürünü aldıktan sonraki yorumu beğenisi birçok müşteriyi sitemize çekerken aksi bir durum marka imajımıza ve müşteri kaybımıza sebebiyet vermektedir. Müşterilerimizi iyi tanıyıp onlarla etkileşim içinde olmak gerekmektedir. Müşteri bekletilmeyi sevmez anında cevap almak ister bunun içinde müşteri ilişkileri yönetimi dikkatli ve özenli bir şekilde takip edilmeli satış sonrası hizmetlerle desteklenerek firmamıza olumlu katkılar sağlanmalıdır.

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreci

Pazarlama-Satış-Geri bildirim ve Satış sonrası destek olarak özetlenebilir.